Nyereményjáték

Update Market Zrt. nyereményjáték – Magyarország

 

  1. Játékszabályzat

 

A jelen dokumentum az Update Market Zrt. reklám-akció, avagy nyereményjátékának,  szabályait teljeskörűen és világosan ismerteti. A jelen szabályzat az egyetlen dokumentum, ami a fogyasztókat célzó reklámanyagokon feltüntetett játék szabályait kötelezően rendezi. A jelen szabályzat csak a jelen dokumentumhoz tartozó, a jelen dokumentummal egyezően közzétett, írásbeli kiegészítésekkel módosítható.

 

A játékban nem vehetnek részt az Update Market Zrt. és a lebonyolító vállalatok  alkalmazottai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1)). Jelen játékszabályzatot a szervező a www.updatemarket.eu weboldalán teszi közzé. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy – amennyiben bármely, a játékosok egyenlő esélyeit csorbító visszaélést tapasztal a játékkal kapcsolatosan -, úgy határozatlan időre vagy véglegesen leállítsa azt. A szervező lebonyolító vállalatokkal (Update P&B Kft., az Update Coffee Shop Kft., a Delinaris Kft., az Update Diet Kft., az Update Fitt Forma Kft.) dolgozik együtt,  akik számára felajánlja a Résztvevők által elnyerhető nyereményeket.

 

A játék szervezője:

 

Update Market Zrt.

7030 Paks, Neumann János utca 4852/1.

Cégjegyzékszám: 17-10-001346 (a továbbiakban „Szervező“)

 

A játék lebonyolítói:

 

Update P&B Kft.

7030 Paks, Neumann János utca 4852/1.

Cégjegyzékszám: 17-09-013647 (a továbbiakban „Lebonyolító”)

 

Update Coffee Shop Kft.

9700 Szombathely, Potyondi utca 8.

Cégjegyzékszám: 18-09-113373 (a továbbiakban „Lebonyolító”)

 

Delinaris Kft.

7030 Paks, Neumann János utca 4852/1. Energia Ház. ép.

Cégjegyzékszám: 17-09-011989 (a továbbiakban „Lebonyolító”)

 

Update Diet Kft.

7030 Paks, Neumann János utca 4852/1. Energiaház. ép.

Cégjegyzékszám: 17-09-013705 (a továbbiakban „Lebonyolító”)

 

Update Fitt Forma Kft.

5900 Orosháza, Községporta utca 65/A.

Cégjegyzékszám: 04-09-016215 (a továbbiakban „Lebonyolító”)

 

  1. A játék ideje és helye

 

A játék Magyarország területén kerül lebonyolításra 2023.12.18 18:00-tól 2023.12.23. 10:00-ig (a továbbiakban csak „a játék ideje“ és „a játék helye“).

 

  1. Részvétel a játékban

 

A játékban csak olyan, Magyarország területén kézbesítési címmel rendelkező természetes személy vehet részt, aki nem a Szervező és a Lebonyolító alkalmazottja. Amennyiben egy olyan személy a nyertes, aki nem vehet részt a nyereményjátékban, a Szervező, a nyereményt a jelen szabályzat alapján következő, további Résztvevőnek adhatja, ill. más marketing- vagy jótékonysági célokra fordíthatja.

 

A nyereményhez a résztvevőknek a boltok hivatalos Facebook oldalának lájkolásával jelzik jelentkezési szándékukat. A résztvevők a versenyben való részvétel során nyilvánosan megosztják a nyereményjáték bejegyzését, majd kommentben megjelölik két ismerősüket, akik – a résztvevők véleménye szerint – szeretik az Update Market Zrt. termékeit. A játékba csak azok a játékosok válhatnak nyertessé, akik a játék összes megadott feltételét teljesítik. A Lebonyolítónak és a Szervezőnek jogában áll bármikor megítélni, hogy az egyes résztvevők teljesítik-e a játék megadott feltételeit.

 

A játékra minden résztvevő csak egyszer regisztrálhat. A résztvevők többszöri kommentjei esetén az első kerül figyelembevételre. A Szervező, illetve a Lebonyolító a nyereményjátékból kizárhatja azt a játékost, aki harmadik személy által létrehozott, illetve működtetett Facebook fiók útján, továbbá harmadik személy adataival vagy nem valós adatokkal regisztrál, illetve vesz részt. Az előbbiekből fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező és a Lebonyolító mindennemű felelősséget kizár.

 

  1. A játék nyereményei, a nyertes meghatározása

 

A játék nyereménye a következő: egy a nyertes által választott ízű – diós (4.344 forint) vagy mákos (3.885 forint)- bejgli.

 

A játék nyertese az a résztvevő, aki teljesítette a játékban való részvétel, jelen szabályzatban megkövetelt feltételeit, random húzással kerül kiválasztásra. Így a játéknak Facebook oldalonként összesen egy nyertese van.

 

  1. A nyeremények átadása a nyerteseknek

 

A nyereményjáték utolsó napján 2023.12.23-án kerül kihirdetésre a nyertes neve az Update boltok hivatalos Facebook oldalán délelőtt 10 órakor. A Lebonyolítók Facebook oldalukon tüntetik fel a nyertesek nevét, emellett felkérik a nyerteseket, hogy az általuk megjelölt határidőn belül vegyék át a boltoktól nyereményüket. Az nyeremény átvételének részleteit Facebookon privát üzenetben is egyeztethetik. A Szervező a nyertessel legfeljebb 2 alkalommal próbálja meg felvenni a kapcsolatot, miután kihirdették a nyertest. Amennyiben a nyertes az utolsó értesítéstől számított legfeljebb 3 naptári napon belül nem reagál, úgy az a nyertesre nézve jogvesztő, vagyis nem jogosult a továbbiakban a nyeremény átvételére.

 

A játékosok jelentkezésükkel hozzájárulnak, hogy nyereményre való jogosultság esetén a Szervező a nyereményeket a nyertes neve feltüntetésével a boltok hivatalos oldalán kizárólag a nyereményjátékkal kapcsolatban közzétegye.

 

A kiválasztott nyertes csak egy játékszabályban feltüntetett nyereményre jogosult. A nyereményjátékban nyert termék minőségére reklamálni, illetve velük szemben kárigénnyel élni nem lehet.

 

A játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes.

 

A nyertesek viselik a további esetlegesen felmerülő egyéb költségeket (pl. a nyeremény átvétele kapcsán felmerülő utazási költséget). A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli.

 

A Szervező kizárhatja azokat a résztvevőket, akik játék eredményét befolyásolják, vagy jó erkölcsbe ütköző eljárás alapos gyanúja merül fel. Amennyiben kétségek merülnek fel a játék szabályainak, a nyertes részéről történt megszegése, vagy a résztvevő bármilyen jó erkölcsbe ütköző eljárása esetén a Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ítélje meg, vagy ne adja ki a nyereményeket.

 

A Szervező abban az esetben, ha a nyertessel ismételten (legalább kétszer) nem sikerül a kapcsolati e-mailen, telefonszámon, vagy Facebook privát üzenetben – olyan módon, hogy az egyes megkeresések között legalább 3 nap telik el – kapcsolatba lépni, akkor a Szervező a sorrendben következő Résztvevőknek adhatja, ill. marketing- vagy jótékonysági célokra használhatja fel.

 

  1. Záró rendelkezések

 

A Szervező és a Lebonyolító a játék szabályait bármikor módosíthatja, ill. a játékot teljesen – indoklás és kártérítés meghatározása nélkül – törölje, továbbá ugyanígy arra, hogy az egyes nyereményeket más, hasonló típusú és értékében megfelelő nyereményekkel helyettesítse. Ebben az esetben, a játék szabályainak bármilyen módosítsa, a játék törlése és egyes nyereményeket más nyereményekkel történő helyettesítse írásban történik, és a játék Facebook oldalain közzétételre kerül.

 

A tárgynyeremények más nyereményre vagy készpénzre nem válthatók át. A Szerevező illetve a Lebonyolító nem felel továbbá semmilyen kárért, amit a résztvevő esetleg a játékban való részvétel, vagy a megszerzett nyeremény által szenved el.

 

A játékosok a nyereményjátékban való részvételükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott adataikat a Szervező és a Lebonyolító anyagi ellenszolgáltatás nélkül – a nyeremények kisorsolása és a nyertes értesítése céljából – kezelje. A résztvevő, a játékban való részvétellel kinyilvánítja a játék szabályaival való egyetértését, és vállalja azok maradéktalan betartását. A jelen szabályzatban nem rendezett jogokra és kötelezettségekre Magyarország a magyar jog alkalmazandó, abban az esetben, ha az a játék kapcsán keletkezik.

 

A adatvédelmi nyilatkozat a www.myupdate.hu oldalon található meg.

 

Kelt: Budapest, 2023.12.18.